SPREUKE 10
NLV

SPREUKE 10

10
Die spreuke van Salomo
1Die spreuke van Salomo.
’n Kind wat verstandig is,
maak sy pa bly.
’n Seun wat dwaas is,
maak sy ma hartseer.
2Goed wat onwettig verkry is,
bring geen blywende
voordeel nie.
Om reg te lewe,
red ’n mens van die dood.
3Die Here laat regverdiges
nie honger ly nie.
Hy vervul nie die begeerte
van die goddelose nie.
4Mense wat lui is, word gou arm.
Hulle wat fluks is, word ryk.
5Die verstandige mens
samel sy oes in
in die somer.
Hy wat in die oestyd slaap,
bring skande oor homself.
6Die regverdige word oorlaai
met seëninge.
Die slegte bedoelings
van goddeloses
steek hulle weg agter woorde.
7Dié wat reg lewe,
sal lank onthou word.
Hulle wat verkeerd gelewe het,
sal gou vergeet word.
8’n Mens met verstand
aanvaar bevele.
Hulle wat onsin babbel,
bereik niks.
9Die een wat opreg lewe,
lewe in veiligheid.
Die een wat kronkelpaaie loop,
kom tot ’n val.
10Hy wat skelmstreke uitdink,
veroorsaak moeilikheid.
Hy wat aanhou onsin praat,
kom self tot ’n val.#10:10 Die Griekse vertaling lees Hy wat met vertroue praat, bring vrede.
11Die woorde van die regverdige
is soos ’n fontein van lewe.
Die woorde van goddeloses
steek geweld weg.
12Haat bring rusie.
Liefde bedek
wat verkeerd gedoen is.
13Iemand wat insig het,
sê dinge wat verstandig is.
Die een wat onverstandig is,
kry slae.
14Wyse mense
versamel kennis.
Dwase se gebabbel
bring spoedig teëspoed.
15Die ryke se eiendom
gee vir hom beskerming.
Armoede is die arm mens
se ondergang.
16Wat die regverdige verdien,
gebruik hy om van te lewe.
Wat die goddelose verdien,
verkwis hy op oortredings.
17Mense wat hulle laat reghelp,
is op die pad na die lewe.
Hulle wat teregwysing verwerp,
laat ander verdwaal.
18Wie sy haat
agter woorde wegsteek,
is ’n leuenaar.
Hy wat skinderstories versprei,
is ’n dwaas.
19Meer woorde
bring nie minder sonde nie.
Hy wat sy woorde tel,
is verstandig.
20Die woorde van die regverdige
is soos gekeurde silwer.
Die gedagtes van die goddelose
is min werd.
21Die regverdiges bring lewe
deur hulle woorde.
Die dwase vernietig hulleself
weens ’n gebrek
aan gesonde verstand.
22Dit is die Here se seën
wat rykdom bring.
Hy gee nie hartseer
daarmee saam nie.
23Dit is vir die dwaas lekker
om verkeerd op te tree.
Mense met insig
geniet die wysheid.
24Goddelose mense
kom die dinge oor
waarvoor hulle bang is.
Die regverdige kry
waarvoor hy gehoop het.
25Wanneer teëspoed kom
soos ’n stormwind,
is goddeloses daarmee heen,
maar die regverdiges
bly stewig staan.
26’n Lui mens is ’n aanstoot
vir dié wat hom werk gee.
Hy is soos asyn tussen die tande,
of soos rook in die oë.
27Hy wat ontsag het
vir die Here,
maak sy lewe langer;
die goddelose
se lewe word kortgeknip.
28Die regverdiges
kan vreugde verwag,
maar goddeloses
het geen hoop nie.
29Wat die Here laat gebeur,
versterk dié wat reg lewe.
Dit vernietig egter hulle
wat kwaad doen.
30Die regverdige
sal nooit wankel nie.
Die goddeloses
sal nie in die land
bly woon nie.
31Uit die mond van regverdiges
kom wysheid.
’n Tong wat kwaad saai,
sal afgesny word.
32Die regverdige weet
wat die gepaste dinge is
om te sê.
Wat die goddeloses sê,
bring moeilikheid.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Learn More About Nuwe Lewende Vertaling

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.