FILIPPENSE 4:8

NLV
Nuwe Lewende Vertaling

8Ten slotte, broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is.