JESAJA 12
NLV
12
Loflied vir heil
1Op daardie dag sal jy sing:
“Ek prys U, Here!
U was kwaad vir my,
maar U is nie meer nie.
Nou troos U my.
2God het my kom red.
Ek vertrou op Hom.
Ek is nie meer bang nie.
Die Here, die Here is my krag
en my lied.
Hy het my kom red.”
3Met blydskap sal julle drink
van die fonteine van redding!
4In daardie dag
sal julle sing:
“Dank die Here!
Prys sy Naam!
Vertel die wêreld
wat Hy gedoen het.
Vertel vir almal
dat Hy groot is.
5Sing vir die Here,
want Hy het heerlike dinge
gedoen.
Laat almal in die wêreld dit hoor.
6Jubel en juig,
inwoners van Jerusalem!
Want groot is die Heilige Een
van Israel.
En Hy woon tussen julle!”

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling