GENESIS 5:26

GENESIS 5:26 NLV

Ná die geboorte van Lameg het Metusalag nog 782 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share