GENESIS 5:25

GENESIS 5:25 NLV

Toe Metusalag 187 jaar oud was, is sy seun Lameg gebore.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share