GENESIS 5:21

GENESIS 5:21 NLV

Toe Henog 65 jaar oud was, is sy seun Metusalag gebore.
NLV: Nuwe Lewende Vertaling
Share