GENESIS 34
NLV
34
Dina en die inwoners van Sigem
1Op ’n dag het Dina, Jakob se dogter by Lea, by die jong vroue van die omgewing gaan kuier. 2Maar toe Sigem haar sien, het hy haar gegryp en haar verkrag. Sigem was die seun van Gamor, heerser van die gebied en ’n Hewiet. 3Hy het haar egter begin liefkry en haar toegeneentheid probeer wen. 4Hy praat toe met sy pa daaroor. “Kry tog hierdie meisie vir my,” vra hy, “want ek wil met haar trou.”
5Jakob het gehoor dat sy dogter verkrag is. Sy seuns was nog in die veld by die vee. Hy doen toe niks aan die saak voordat hulle teruggekom het nie. 6Intussen het Gamor, Sigem se pa, na Jakob toe gekom om die saak te bespreek. 7Hy kom toe daar aan net toe Jakob se seuns uit die veld aankom. Toe hulle hoor wat gebeur het, was hulle geskok en woedend. Dit was ’n skandelike ding in Israel dat Sigem gemeenskap met Jakob se dogter gehad het! Dis iets wat nooit moes gebeur het nie.
8Gamor verduidelik toe vir Jakob en sy seuns: “My seun Sigem is regtig verlief op julle dogter. Gee asseblief toestemming dat hy met haar trou! 9Ondertrou met ons: Laat julle dogters met ons seuns trou, en ons sal ons dogters toelaat om met julle seuns te trou. 10Julle kan dan tussen ons woon. Die land is oop vir julle. Vestig julle hier en dryf met ons handel. Julle is ook welkom om eiendom tussen ons te bekom.”
11Sigem praat toe self met Dina se pa en broers. Hy sê: “Aanvaar my tog. Ek sal gee wat julle ook al vra. 12Maak nie saak wat die bruidsprys of geskenk is wat julle vra nie, ek sal dit betaal. Ek wil die meisie net baie graag as vrou hê.”
13Omdat hy hulle suster verkrag het, het Dina se broers egter bedrieglik gereageer op Sigem en Gamor se versoek. 14Daarom sê hulle: “Ons kan dit glad nie toelaat nie, want julle is nie besny nie. Dit sal ’n skande wees as sy met ’n man trou wat nie besny is nie. 15Maar daar is ’n oplossing vir die probleem. As elke man onder julle soos ons besny word, 16dan kan ons met julle ondertrou en saam hier in vrede lewe. Dan kan ons een nasie word. 17Indien nie, vat ons haar en gaan weg hiervandaan.”
18Hulle voorstel was aanvaarbaar vir Gamor en Sigem.19Sigem het nie op hom laat wag nie, want hy wou Dina bitter graag hê. Sigem was hooggeag in sy familie. 20Hy en sy pa het saam na die vergaderplek in die poort gegaan en die voorstel aan die leiers voorgelê. 21“Daardie mense is goedgesind teenoor ons,” het hulle gesê. “Kom ons laat hulle toe om hier by ons te woon en met ons handel te dryf, want die land is groot genoeg om hulle ook te dra. Dan kan ons met hulle ondertrou. 22Hulle sal dit egter net op een voorwaarde oorweeg om hier te bly. Dit is dat elke manlike persoon onder ons besny word. 23As ons dit doen, sal al hulle vee, trekdiere en besittings ons s’n word. Hulle sal dan saam met ons hier kan woon.”
24Al die mans in die poort van die dorp het na Gamor en Sigem geluister en ingestem en hulle almal laat besny. 25Drie dae later, toe die mans nog baie pyn gehad het, het Dina se broers, Simeon en Levi, hulle swaarde gevat en sonder weerstand die dorp binnegegaan. Hulle het al wat ’n man is, doodgemaak, 26selfs ook Gamor en Sigem. Hulle het Dina uit Sigem se huis gaan wegneem en met haar na hulle kamp toe teruggekeer.
27Daarna het Jakob se ander seuns die dorp geplunder omdat hulle suster daar verkrag is. 28Hulle het al die kleinvee, beeste, donkies en alles wat hulle binne en buite die stad in die hande kon kry, gevat. 29Hulle het ook al die vroue en kinders met alles wat in die huise was, geroof.
30Daarna sê Jakob vir Levi en Simeon: “Julle het my ’n slegte naam gegee onder die Kanaäniete en Feresiete, die mense van hierdie land. Ons is maar min mense. Hulle kan saam teen ons optrek en ons almal uitroei!”
31“Maar hy het dan ons suster soos ’n prostituut behandel!” het hulle teruggekap.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling