GENESIS 27
NLV
27
Jakob bedrieg sy pa
1Toe Isak baie oud was en blind begin word het, roep hy Esau, die oudste seun, en sê: “My seun.”
“Hier is ek,” antwoord Esau.
2“Ek is reeds ’n ou man,” sê Isak. “Ek kan enige dag sterf. 3Vat jou boog en pylkoker, gaan veld toe en skiet vir my ’n wildsbok. 4Maak die vleis gaar soos ek daarvan hou en bring dit vir my om te eet. Dan sal ek jou seën voordat ek sterf.”
5Maar Rebekka het die gesprek gehoor. Toe Esau uitgaan om te gaan jag, 6sê sy vir haar seun Jakob: “Ek het gehoor jou pa vra vir Esau 7om wildsvleis te kry en gaar te maak soos hy daarvan hou. Hy wil Esau seën in die teenwoordigheid van die Here voordat hy sterf. 8Nou, my seun, luister na my en doen presies soos ek sê. 9Gaan na die vee toe en bring vir my twee vet bokkies. Dan maak ek hulle gaar soos jou pa daarvan hou. 10Dan neem jy dit vir hom sodat hy dit kan eet en jóú kan seën voor hy sterf.”
11“Maar, Ma!” antwoord Jakob. “My broer Esau is harig en my vel is glad! 12Wat sal gebeur as Pa aan my vat? Hy sal weet dat ek besig is om hom te bedrieg. Dan sal hy my vervloek pleks van seën.”
13“Laat die vloek dan op my neerkom, my seun,” sê Rebekka. “Maak nou soos ek sê en gaan haal die bokkies.”
14Jakob het sy ma se opdragte uitgevoer en die twee bokkies gebring. Sy het hulle gevat en ’n heerlike vleisgereg klaargemaak, net soos Isak daarvan hou. 15Toe vat sy Esau se beste klere in die huis, en laat Jakob dit aantrek. 16Van die harige vel van die bokkies draai sy om sy arms en om sy nek. 17Toe gee sy hom die geurige vleisgereg en ook vars gebakte brood. 18Jakob het dit na Isak toe geneem en gesê: “Pa?”
“Ja, my seun,” antwoord hy. “Wie is dit, Esau of Jakob?”
19Jakob antwoord hom: “Ek is Esau, Pa se oudste seun. Ek het gemaak soos Pa gesê het. Kom sit regop en eet van die wildsvleis. Dan kan Pa my seën.”
20Maar Isak vra: “Hoe is dit dat jy dit so gou kon doen, my seun?”
“Omdat die Here, u God, dit oor my pad laat kom het!” antwoord Jakob.
21Isak sê toe vir Jakob: “Kom ’n bietjie hier dat ek aan jou kan vat om seker te maak jy is regtig Esau.” 22Jakob het nader aan sy pa gaan staan. Isak voel toe aan hom en sê: “Die stem klink soos Jakob s’n, maar die hande is dié van Esau.” 23Hy kon Jakob nie herken nie omdat Jakob se hande net so harig soos dié van Esau gevoel het. Isak seën toe vir Jakob. 24“Is jy regtig my seun Esau?” vra hy.
“Natuurlik, Pa!” antwoord Jakob.
25Toe sê Isak: “Bring vir my die wildsvleis sodat ek dit kan eet. Dan sal ek jou my seën gee.” Jakob het dit vir hom gebring en Isak het geëet. Hy het ook die wyn gedrink wat Jakob bedien het. Toe sê Isak: 26“Kom nader en soen my, my seun.”
27Jakob gaan toe nader en soen hom. Toe Isak sy klere ruik, was hy tevrede en het hy sy seun geseën. Hy het gesê:
“Die reuk van my seun is die geur
van die veld wat die Here geseën het.
28Mag God vir jou die dou van die
hemel
en die vrugbaarheid van die aarde
gee
sodat jy goeie oeste van graan en wyn
sal hê.
29Mag baie nasies jou dien.
Jy sal heers oor jou familie
en jou broers sal voor jou buig.
Almal wat jou vervloek,
sal self vervloek wees,
en almal wat jou seën,
sal ook geseën word.”
30Nadat sy pa hom geseën het, was Jakob skaars weg van Isak af, of sy broer Esau kom terug van die jag. 31Hy het ’n lekker gereg gaargemaak en dit vir Isak gebring. Hy sê toe: “Sit regop, Pa, en eet van my wildsvleis sodat Pa my kan seën.”
32“Wie is jy dan?” vra Isak.
“Maar dis ek, Esau, Pa se oudste seun!” antwoord hy.
33Isak was baie ontsteld en vra: “Nou wie was dit dan wat so pas vir my wildsvleis gegee het? Ek het dit reeds geëet en hom geseën voor jy gekom het en hy sal onherroeplik geseën bly.”
34Toe Esau dit hoor, het hy hard en bitter geskree. “Ag, Pa, seën my tog ook!” het hy gepleit.
35Maar Isak sê: “Jou broer was hier en hy het my bedrieg. Hy het reeds jou seën ontvang.”
36Esau sê: “Dis geen wonder sy naam is Jakob nie, want dis nou al die tweede keer dat hy my bedrieg het. Eers het hy my eersgeboortereg gevat en nou het hy my seën gesteel. Ai, het Pa dan nie eers één seën vir my oor nie?”
37Isak antwoord Esau: “Ek het Jakob jou meerdere gemaak en al sy broers sal aan hom onderdanig wees. Ek het hom volop graan en wyn beloof. Wat bly nou nog oor?”
38Esau het aanhou pleit: “Het Pa dan net één seën? Pa, seën my tog ook!” Hy het bitterlik gehuil.
39Sy pa sê toe vir hom:
“Jy sal lewe weg van die rykdom
van die aarde
en die dou van die hemel.
40Jy sal ’n bestaan maak uit oorlog.
Jy sal ’n tyd lank jou broer dien,
maar as jy jou daarteen verset,
sal jy loskom van die oorheersing.”
Jakob vlug na Paddan-Aram
41Esau het Jakob gehaat omdat hy hom van sy seën beroof het. Hy sê toe vir homself: “My pa sal nie meer lank lewe nie. Wanneer hy sterf, maak ek vir Jakob dood.”
42Esau se uitlatings is vir Rebekka oorvertel. Sy het vir Jakob laat roep en gesê: “Esau dreig om jou dood te maak. 43Luister nou, my seun. Vlug na jou oom Laban in Haran. 44Bly daar totdat jou broer se woede bedaar het. 45Wanneer hy vergeet het van wat jy gedoen het, sal ek jou laat weet om jou te kom haal. Hoekom moet ek albei van julle op een dag verloor?”
46Rebekka praat toe met Isak: “Ek is nou moeg van hierdie plaaslike Hetitiese vroue. Ek sal liewer sterf as dat Jakob ook met een van hulle trou.”

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling