KOLOSSENSE 4
NLV
4
1Eienaars, behandel julle slawe reg en billik. Ont­hou dat julle ook ’n Eienaar het – in die he­mel!
Julle moet aanhou bid en met
wysheid optree
2Volhard in die gebed. Bid terwyl julle gees­telik waaksaam en dankbaar is. 3Bid ter­selfdertyd ook vir ons, dat God ons ge­leentheid sal gee om oor die geheim van Christus te praat. Dis hoekom ek in die ge­vangenis is! 4Bid dat wanneer ek daar­oor praat, ek dit so duidelik sal uitlê soos ek dit moet doen.
5In julle verhouding met buitestan­ders moet julle slim optree deur elke kans te benut. 6Met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle ge­reed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee.
Laaste opdragte en groete
7Tigikus, die geliefde broer en ’n getroue dienaar en me­dedienskneg van die Here, sal julle alles oor my om­stan­dighede vertel. 8Hiervoor stuur ek hom na julle toe: dat julle kan weet hoe dit met ons gaan, en om julle moed in te praat. 9Hy kom met Onesimus, die getroue en geliefde broer; hy is een van julle. Hulle sal julle alles vertel wat hier gebeur het.
10Aristargus, wat saam met my ’n ge­vangene is, stuur groete, en ook Mar­kus, Bar­nabas se neef. Oor hom het jul­le reeds opdragte ontvang. As hy daar kom, moet jul­le hom verwelkom. 11Die­selfde geld ook vir Jesus wat Justus genoem word. Hulle twee is die enig­ste Jode wat met my saam­werk vir God se koningsheerskappy. Wat ’n troos is hul­le vir my!
12Epafras stuur vir julle groete. Hy is een van julle en ’n dienskneg van Chris­tus Jesus. Hy bid altyd ernstig vir julle dat julle as volwasse gelowiges met volle oortui­ging in alles die wil van God sal bly doen. 13Ek kan regtig daarvan getuig dat hy hom baie oor julle bekommer, en ook oor al die gelowiges in Laodisea en Hiërapolis.
14Lukas, ons geliefde dokter, stuur vir jul­le groete, en ook Demas. 15Groet asse­blief die broers en susters in Laodisea. Groet ook Nimfa en haar huisgemeente.
16Verder, wanneer hierdie brief klaar by julle voor­gelees is, moet julle sorg dat dit ook in die ge­meente van Laodisea voorge­lees word, en dat die een wat van Laodisea af sal kom, ook by julle voorgelees word. 17Verder, sê vir Argippus: “Maak seker dat jy die bedie­ning uitvoer wat jy in diens van die Here aanvaar het.”
18Hier is my groete in my eie handskrif – van Paulus.
Dink aan my hier in die tronk!
Mag die genade van God met jul­le wees.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling