Maatiyu 1:17

Maatiyu 1:17 FUVNT

E woodi maama'en sappo e nayo daga jaamanu Ibraahim yaaki jaamanu Dawda. E woodi maama'en sappo e nayo daga jaamanu Dawda yaaki carel ngel Yahuudanko'en njaaraa maccungaaku to leydi Baabiila. E woodi maama'en sappo e nayo daga carel ngel Yahuudanko'en njaaraa maccungaaku to leydi Baabiila yaaki danyngol Almasiihu.
FUVNT: Alkawal Kesal Nder Fulfulde Caka Naajeeriya
Share