Parallel
14
Jesus er veien til Gud
1Jesus sa: ”Vær ikke urolige, men stol på Gud og stol på meg. 2-3I huset til min Far i himmelen finnes det mange rom. Jeg går nå i forveien for å gjøre i stand et sted til dere. Stol på at dette stemmer etter som det er jeg som sier det til dere. Når alt er ferdig, skal jeg komme tilbake og hente dere, slik at også dere kan være der jeg er. 4Nå vet dere hvor jeg går, og dere kjenner veien som fører dit.”
5Tomas sa: ”Herre, vi har fortsatt ingen anelse om hvor du går. Hvordan kan vi da kjenne veien?”
6Jesus svarte: ”Jeg er veien til Far i himmelen, og jeg har vist hvem han virkelig er. Jeg er den som gir liv. Ingen kan komme til Far i himmelen uten ved meg. 7Dersom dere har lært å kjenne meg, da skal dere også lære å kjenne min Far i himmelen. Dere kjenner ham allerede og har sett ham.”
8Filip sa: ”Herre, vis oss Far i himmelen, så skal vi være fornøyd.”
9Jesus svarte: ”Vet du ikke hvem jeg er, Filip, og det til tross for at jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far i himmelen. Hvorfor ber du da om å få se ham? 10Tror du ikke at jeg er i min Far i himmelen, og at min Far i himmelen er i meg? Når jeg snakker med dere, da er det ikke mine egne tanker jeg kommer med. Nei, det er min Far i himmelen som er i meg og handler gjennom meg. 11Tro på meg når jeg sier at jeg er i min Far i himmelen, og at min Far i himmelen er i meg. Tro det i det minste på grunn av de miraklene dere har sett skje gjennom meg.
12Jeg forsikrer dere at den som tror på meg, skal gjøre de samme miraklene som jeg har gjort. Ja, til og med enda større, for jeg går for å være hos min Far i himmelen. 13Dere som tilhører meg, kan be om hva som helst,#14:13 På gresk: hva dere enn ber om i navnet mitt. og jeg skal gjøre det, slik at Far i himmelen blir opphøyd og æret på grunn av det som Sønnen gjør for dere. 14Ja, dersom dere ber om noe i navnet mitt, da skal jeg gjøre det.”
Løftet om Guds Hellige Ånd
15Jesus fortsatte: ”Dersom dere elsker meg, da er dere lydige mot det jeg har bedt dere om å gjøre. 16Jeg skal be min Far i himmelen om å sende dere en annen Hjelper, en som for alltid skal være hos dere. 17Dette er Guds egen Ånd som forklarer sannheten om ham. De som ikke tror på Gud, kan ikke ta imot ham, for de ser han ikke og kjenner han heller ikke. Men dere kjenner ham, etter som han er hos dere nå og kommer til å være i dere. 18Nei, jeg skal ikke forlate dere som foreldreløse barn, men jeg vil komme til dere. 19Om kort tid kan ingen her i verden se meg lenger, men dere skal se meg, for jeg skal bli levende igjen. Gjennom det skal dere også få liv. 20Når jeg har stått opp fra de døde, skal dere forstå at jeg er i min Far i himmelen, og at dere er i meg, og jeg i dere. 21Den som har hørt mine befalinger og er lydige mot det jeg sier, han elsker meg, og den som elsker meg, vil bli elsket av min Far i himmelen, og jeg vil elske han og vise meg for ham.”
22Judas, ikke Judas Iskariot, men den andre disippelen med samme navn, sa da til ham: ”Herre, hvorfor vil du bare vise deg for oss og ikke for alle?”
23Jesus svarte: ”Dersom noen elsker meg, da lever han i tråd med undervisningen min, og da vil min Far i himmelen elske ham, og min Far i himmelen og jeg vil komme til ham og bli hos ham. 24Den som ikke elsker meg, lever ikke i tråd med undervisningen min. Husk på at budskapet dere har fått høre fra meg, er ikke mine egne tanker, men det kommer fra min Far i himmelen som har sendt meg. 25Jeg sier dere dette mens jeg fortsatt er hos dere. 26Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt som jeg har lært dere.
27Jeg etterlater meg en gave, og det er fred. Dere skal få av min fred, den freden som ingen her i verden kan gi dere. Derfor skal dere ikke være urolige og redde. 28Husk på at jeg sa til dere: ’Jeg går bort, men jeg skal komme tilbake til dere.’ Dersom dere virkelig elsker meg, vær da glade over at jeg kan gå til min Far i himmelen, for min Far i himmelen er større enn jeg. 29Dette har jeg fortalt til dere før det skjer, slik at dere kan tro på meg når det om ikke lenge vil skje.
30Jeg kan ikke snakke med dere så mye lenger, for Satan, høvdingen i denne verden, nærmer seg. Han har ingen makt over meg, 31men jeg skal gjøre det som min Far i himmelen har bestemt skal skje med meg. Det skjer for at menneskene skal forstå at jeg elsker min Far i himmelen. Kom, nå går vi fra dette stedet.”