Mateo 2
PMPV
2
Ing Pamandalo da ring Taung Mangabiasa
1Mibait ya i Jesus king Betlehem, Judea, kanitang panaun nang Aring Herodes. E melambat dinatang la Jerusalem ding mapilan a Mangabiasa, ding taung magaral king pangimut da ring batuin; menibatan la king Aslagan 2at kukutang da: Nu ya karin ing bayung bait a Ari da ring Judio? Ikit mi yang sinlag ing batuin na king aslagan at dinatang kami keti ba mi yang samban.
3Inyang dimdam nang Aring Herodes iti tutu yang megulu isip, antimu rin ing mabilug a Jerusalem. 4Pepayaus na la at tinipun ding pamuntuk da ring pari at ding talaturu ning Kautusan at kitang na karela, Nu ya mibait ing Cristo?
5Ngarang mekibat, King Betlehem, Judea uling sinulat na pu ning propeta:
6 # Mik 5:2. Ika, Betlehem, king sakup nang Juda,
e ka mitauli king makananu pa man karing manimuna nang balen ning Juda;
uling keka ya manibatan ing metung a pamuntuk a manibala king balen kung Israel.
7Inya pepayaus na lang Herodes at pinulung pasalikut ding Mangabiasa; inusisa na at abalu karela nung kapilan de ikit ing batuin. 8Kaybat pepalakuan na na lang papunta Betlehem a kayabe na niting panabilin: Munta kayu at panintunan yeng masalese ing anak. Potang ikit yu ne, ipabalu yung agad kanaku ban aku man munta ku at samban ke.
9Meko la kaybat dang dimdam ing panabilin na ning ari. Kabang dalan ing batuining mismung batuin a ikit da king Aslaganminuna ne naman karela angga king miras ya at tinuknang tulid na ning lugal a kabilian ning anak. 10Metula lang e mu nanu ding Mangabiasa panakit da king batuin. 11Kalub da king bale, disnan de ing anak king siping nang Mariang ima na; siniklaud#2:11 King Griego: migsakab la. la king arapan na at simban de. Kaybat biklat da la ring regalung darala da, at dininan deng gintu, insenso, at mira.
12Meyaus ing karelang pansin king kapamilatan ning metung a paninap king e na la magbalik pa kang Herodes. Inya menaliwa lang dalan ding Mangabiasa king pamagbalik da king karelang bansa.
Ing Pamamunta da Ehipto di Jesus, Maria, at Jose
13Kalako da ring Mangabiasa, pepakit ya ing anghel ning Ginu kang Jose king kapamilatan na ning paninap. Ngana, Mibangun ka, idala me ing anak ampon i ima na at munta kayu Ehipto. E kayu mamako karin anggang e ku sabian, uling papaintun neng Herodes ing anak ba neng ipapate.
14Mibangun ya i Jose at kanita mu ring benging ita, dela na la ding mi-ima at minta la king Ehipto. 15#Hos 11:1.Menatili la karin angga king mete ya i Herodes.
Makanyan metupad ing amanung sinabi na ning Ginu king kapamilatan ning propeta, Inaus keng lumual ibat Ehipto ing kanakung Anak.
Pepapate na lang Herodes ding Anak a Lalaki
16Mimua yang e mu nanu i Herodes inyang abalu nang melinlang ya karing Mangabiasa. Inya pepapate na la ngan ding anak a lalaki karin Betlehem at karing makalapit a lugalding sablang anak a lalaking atin nang aduang banua tua at pababa, agpang king ikua nang ausisa karing Mangabiasa.
17Kanita metupad ing amanung sinabi na ning propeta Jeremias:
18 # Jer 31:15. Meramdam ya ing siwala karin Rama, kikiak ya at maniambitan.
Tatangisan na lang Raquel ding anak na;
e ya bisang mayaru,
uling mete la ngan.
Ing Pamagbalik da Ibat Ehipto di Jesus, Maria, at Jose
19Inyang mete ne i Herodes, pepakit ya ing anghel ning Ginu kang Jose karin Ehipto king kapamilatan na ning paninap. 20Mibangun ka, ngana, iyuli mu na la king bansa ning Israel ding mi-ima, uling mete na la ngan detang bisang makamate king anak. 21Mibangun ya i Jose at tiki na la ding mi-ima; migbalik na la king Israel.
22Oneng inyang abalitan nang Jose king i Arkelao ya ing menalili kang Herodes a tata na bilang ari ning Judea, mitakutan yang taglus karin. Pasibayu yang tinanggap amanu king kapamilatan ning paninap; inya king sakup ning Galilea karin ya migbanda. 23#Mc 1:24; Lc 2:39; Jn 1:45.Karin na la tiknang ding mi-ima, king metung a balen a mayayaus Nazaret. King anti kanitang paralan karin metupad ing amanung mesabi king kapamilatan da ring propeta. Meyaus yang Nazareno.

Philippine Bible Society New Testament © 1981, Bible © 1994

Learn More About Ing Mayap a Balita Biblia