Genesis 1
PMPV

Genesis 1

1
Ing Istoria na ning Pamaglalang
1King pasimula, lelangan ne ning Dios ing banua at ing yatu.#1:1 O kaya: King kamumulan. 2Ala yang kaayusan ing yatu; tatakpan na ning dalumdum ing kalalalaman kabang tutiup ya ing tutung masikan a angin babo na ning danuman.#1:2 O kaya: ing espiritu na ning Dios gagalo ya... 3#2 Mac 7:28; 2 Cor 4:6.Ngana ning Dios, Mika ating sala#1:3 O kaya: Lunto ing sala. at linto ing sala. 4Ikit na ning Dios king mayap ing sala. Kaybat, kewani ne ning Dios ing sala king dalumdum. 5Inaus neng Aldo ning Dios ing sala, at ing dalumdum naman inaus neng Bengi. Miras ing bengi at dinatang ing abak. Ita ya ing mumunang aldo.
6 # 2 Ped 3:5. Kaybat ngana ning Dios, Mika ating maragul a suklub pilatan da ring danuman ban pikawanian ing danuman. At ita ing milyari: 7lelangan ne ning Dios ing suklub at kewani na niti ing danum babo na ning suklub king danum lalam na. 8Inaus neng Banua ning Dios ing suklub. Miras ing bengi at dinatang ing abak. Ita ya ing kaduang aldo.
9Kaybat ngana ning Dios, Mitipun ing danum lalam ning banua king metung a lugal ban palto na ing malanging gabun. At ita ing milyari. 10Inaus neng Yatu ning Dios ing gabun, at ing danum a mitipun inaus neng Dagat.#1:10 O kaya: Dayatmalat. Ikit na ning Dios king ita mayap. 11Kanita ngana ning Dios, Palto yang miyayaliwang tanaman ing gabun: balang uring tanaman a ating bini at balang uring tanaman a mamunga king yatu a ating butul kilub. At ita ing milyari. 12Pepalto na la ning yatu ding miyayaliwang klasing tanaman a ating bini at tanaman a mamungang ating butul kilub. Ikit na ning Dios king ita mayap. 13Miras ing bengi at dinatang ing abak. Ita ya ing katlung aldo.
14Kaybat ngana ning Dios, Mika ating sala king banua ban mikawani ya ing aldo king bengi. Maging tanda la karing panaun ampon karing aldo at banua, 15at magsilbi lang sulu king sikluban na ning banua ban aslagan de ing yatu. At ita ing milyari. 16Lelangan na la ning Dios ding aduang maragul a sulu; sunlag ya ing maragul kareti kabang aldo at sunlag ya ing malati neng bengi. Lelangan na la naman ding batuin. 17Binili na la ning Dios king sikluban ning banua ban aslagan de ing yatu 18ban sunlag neng aldo at neng bengi at ikawani na ing sala king dalumdum. Ikit na ning Dios king ita mayap. 19Miras ing bengi at dinatang ing abak. Ita ya ing kapat a aldo.
20Kanita ngana ning Dios, Lunto la karing danuman ding dakal a mabie lelangan at sulapo la ding ayup lalam na ning banua. At ita ing milyari. 21Inya lelangan na la ning Dios ding maragul a asan ning danuman at ding sablang miyayaliwang kakawe king danuman at miyayaliwang ayup. Ikit na ning Dios king ita mayap. 22Binendisyunan na la ning Dios at ngana karela, Magpakarakal kayu at katmuan ye ing dagat; ikayung ayup, magpakarakal kayu naman at katmuan ye ing yatu. 23Miras ing bengi at dinatang ing abak. Ita ya ing kalimang aldo.
24Kaybat na nita, ngana ning Dios, Paburen yang palto na la ning yatu ding miyayaliwang mabie lelangan: matunud at malyap, mangaragul at mangalati. At ita ing milyari. 25Lelangan na la ning Dios ding miyayaliwang animal, ding animal a antimo ding baka at miyayaliwa pang animal a gagapang king yatu. Ikit na ning Dios king ita mayap.
26 # Kab 2:23; Sir 17:3, 4; 1 Cor 11:7. Kanita ngana ning Dios, Lalangan ta ya ing tau king wangis tamu. Ila ding manibala karing asan na ning dagat, karing ayup, karing baka, karing heganaganang animal, at karing heganaganang melalang a gagapang king yatu. 27#Gen 5:1, 2.#Mt 19:4; Mc 10:6.Inya lelangan ne ning Dios ing tau king wangis na; king wangis ning Dios lelangan ne; lelangan na lang lalaki at babai. 28Bendisyunan na la ning Dios at ngana, Magpakarakal kayu at katmuan ye ing yatu at sakupan ye. Ikayung mamahala karing asan king dagat, karing ayup, at karing heganaganang bage melalang a gagapang king yatu. 29Ngana pa ning Dios, Lawan yu, babie ku la kekayu ding heganaganang tanaman a ating bini king mabilug a yatu at ing balang tanaman a mamungang ating butul kilub ban maging pamangan yu. 30At babie ku ing sablang berding tanaman karing heganaganang animal, karing sablang ayup, at karing sablang melalang a gagapang king yatu at king balang mabibie king yatu. At ita ing milyari. 31Linawe na ning Dios ing sablang lelangan na, at ikit na king tune mayap. Miras ing bengi at dinatang ing abak. Ita ya ing kanam a aldo.

Philippine Bible Society New Testament © 1981, Bible © 1994

Learn More About Ing Mayap a Balita Biblia