Psaltaren 139:14

Psaltaren 139:14 SKB

Jag tackar (med öppna händer prisar, hyllar och erkänner jag) dig för att jag med stor vördnad (innerlig respekt) är (blev) så underbart (unikt och separat) skapad [avskild och helgad till Guds avbild]. Underbara är dina verk – och det vet min själ mycket väl (känner jag i högsta grad själv till; är jag verkligen intimt förtrogen med).
SKB: Svenska Kärnbibeln
Share

Psaltaren 139:14

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.