Nehemja 7:60

Nehemja 7:60 SKB

Alla tempeltjänare [Netinimerna] och sönerna till Salomos tjänare 392.
SKB: Svenska Kärnbibeln
Share