Mr 1
TNC

Mr 1

1
Ruᵽukoꞌa jũjerimaji, Juan imaekaki, ᵽoꞌimajare wãrõekaki
(Mt 3.1-12; Lc 3.1-9, 15-17; Jn 1.19-28)
1Ikuᵽaka sime Jesús, Jãꞌmerũkika Tuᵽarãre wãꞌmaekaki majaroka. Tuᵽarã Maki kime. Jiitaka sime kimajaroka. 2Ikuᵽakaja simaeka ãrĩwaꞌri Tuᵽarãroꞌsi bojaĩjirimaji Isaías wãmeikire oꞌoeka, Kimakire Tuᵽarãre jaika mirãka:
“Miruᵽubaji aᵽika yirika bojarimajire yiᵽũatarãñu. Suᵽa imarĩ meyarũki ruᵽu yirika bojaweirimaji kimarãñu, baꞌiaja nabaaika najaꞌataokaroꞌsi.
3Ᵽoꞌimajamatorã kimarãñurõꞌõrã kire ãꞌmitirirĩ etarãñurãre jãjirokaᵽi ikuᵽaka kẽrĩrãñu: ‘Imatikaja, suᵽabaatirã jia ᵽuᵽajoaekaja mija imabe, Maĩᵽamakire ikuᵽarõꞌõᵽiji etarãka simamaka. Baꞌiaja baabekaja jia oyiaja ᵽuᵽajoabaraka mija imabe’, kẽrĩrãñu, Tuᵽarãre ãrĩka”, ãrĩwaꞌri Isaíare oꞌoeka.
Juanre baarũkia ᵽuᵽajoaweibaraka iꞌsuᵽaka Isaíare oꞌoeka.
4Ika kioꞌoeka beꞌerõꞌõ, ñoaka sajaritikarã Juanre etaeka ᵽoꞌimajare imaberikarõꞌõrã. Suᵽa imarĩ, ᵽoꞌimajare ruᵽukoꞌa jũjebaraka, ikuᵽaka nare kijaika: “Baꞌiaja mija baaika jaꞌatatirã Tuᵽarãrika bojariroka ãñu uᵽakaja mija baabe. Iꞌsuᵽaka mija baamaka ĩawaꞌri, baꞌiaja mija baakoᵽeikareka yeꞌkariabaraka Tuᵽarãre mijare wayuĩarãñu. Iꞌsuᵽaka mija baarãka beꞌerõꞌõᵽi ruᵽukoꞌa mija jũjerũjebe”, Juanre nare ãrĩka. 5Rĩkimarãja Judeakarã, suᵽabaatirã Jerusalénkarã ᵽoꞌimajare kiᵽõꞌirã etarijarika kire ãꞌmitiyaokoroꞌsi. Netamaka ritaja ᵽoꞌimajare imaeka wãjitãji, “Baꞌiaja baaiki ñime”, ãrĩwaꞌri ritaja jiyubeyua baꞌiaja nabaaeka mirãka Tuᵽarãre nabojaeka beꞌerõꞌõ Jordán wãmeiriarã Juanre nare ruᵽukoꞌa jũjerijarika.
6Ruᵽukoꞌa nare jũjerimaji camello ᵽoyaᵽi kĩkeka jariroaka kijããeka. Suᵽabaatirã waꞌibikirãwẽko ajeakaka simaeka kiwaꞌeyoka. Suᵽabaatirã ẽorã ñimia, mumiokoaᵽitiyika baꞌarijayuka kimaeka.
7-8—Yibeꞌerõꞌõ aᵽika etarãki. Yiꞌi ᵽuri, kiuᵽakamarĩa ñime. Yire tẽrĩwaꞌribaji õñuka kimamaka, yiꞌi ᵽuri marãkãꞌã baatirã kiũꞌᵽukoꞌa kuterã yuruᵽaberijĩki. Tuᵽarãre mija ãꞌmitiriᵽẽamaka ĩawaꞌri, okoaᵽitakaja mijare ruᵽukoꞌa yijũjeyu. Yibeꞌerõꞌõᵽi etarãki ᵽuri Esᵽíritu Santo mijare ñaꞌajããrãki. Iꞌsuᵽaka mijare kibaarãka simamaka, Tuᵽarãre yaᵽaika uᵽakaja jia baarijayurã mija imarãñu,== ãᵽaraka Juanre nare wãrõeka.
Juan ᵽõꞌirã eyatirã, “Ruᵽukoꞌa yire mijũjebe”, Jesúre ãrĩka
(Mt 3.13-17; Lc 3.21-22)
9Iꞌsia ᵽoto Galilea kaꞌiaᵽi Nazaret wãmeirõꞌõrã Jesúre aꞌrika. Toᵽi aꞌririjari Juan ᵽõꞌirã keyaeka. Torã keyaeka ᵽoto Jordán wãmeiriarã ruᵽukoꞌa Juanre kire jũjeka. 10Riakaᵽi marĩrĩkatirã wejeᵽemarã yuꞌawaꞌri, Jesúre yoika ᵽoto, wejeᵽema wiritaeka. Iꞌsuᵽaka sabaaeka ᵽoto okoiᵽakoaja ĩokarã ñaꞌrĩjãitirã Esᵽíritu Santore kireka ñaꞌrĩroꞌika. 11Iꞌsuᵽaka sabaaeka ᵽoto wejeᵽemaᵽi, ikuᵽaka Tuᵽarãre ãrĩka:
—Miꞌi mime Yimaki wãtaka ñoñuka. Jia jĩjimaka mika ñime,== kire kẽrĩka.
Satanáre korikoᵽeka Jesúre baꞌiaja baarika ĩaokaroꞌsi
(Mt 4.1-11; Lc 4.1-13)
12Toᵽi mae ᵽoꞌimajamatorã Jesúre keꞌewaꞌrika Esᵽíritu Santo. 13Torã ĩꞌᵽarã ᵽoꞌimajarakarĩmi Jesúre imataᵽaeka. Torã kimaeka ᵽoto, “¿Yaje ritaitaka Tuᵽarãre yiꞌyuka kime?”, ãrĩwaꞌri kire korirĩ Satanáre#1.13 Satanás es el adversario de Dios y el líder de los demonios. kiᵽõꞌirã ᵽemakotowirika. Iꞌsuᵽaka kire kibaakoꞌomakaja baꞌiaja baaberikaki Jesús. Suᵽabaatirãoka ᵽoꞌimajamato simamaka, werika waꞌiroꞌsitakaja imaekarõꞌõ simamaka ángelrãkare kire ĩarĩrĩka.
Galilea kaꞌiarã mamarĩtaka Jesúre wãrõũꞌmueka
(Mt 4.12-17; Lc 4.14-15)
14Juanre wẽkomaka imariwiꞌiarã Herodere tarũjeka beꞌerõꞌõ Galilearã Jesúre aꞌrika. Torã keyaeka ᵽoto, “Ikuᵽaka Tuᵽarãrika bojariroka ima”, ãrĩwaꞌri ᵽoꞌimajare kiwãrõeka. 15Torãjĩrã mae,
—Mamarokaᵽi Tuᵽarãre ᵽoꞌimajare jãꞌmeũꞌmurũkia koᵽakaja sarã seyayu mae. Iꞌsuᵽaka simamaka baꞌiaja mija baaika iꞌyoᵽiᵽaraka jaꞌatatirã, Tuᵽarãrika bojariroka takaja mija ãꞌmitiriᵽẽabe kirirã mija imaokoroꞌsi,== ãrĩwaꞌri nare kiwãrõeka.
Waꞌibaarimaja imaekarãte Jesúre akaeka kika wãrũrimaja nimaokaroꞌsi
(Mt 4.18-22; Lc 5.1-11)
16Iꞌtojĩrã mae, Galilea ᵽaꞌwarijeᵽi aꞌririjaᵽaraka, Simón, suᵽabaatirã kibeꞌerõꞌõkaki Andrés waꞌibaarimaja imaekarãre Jesúre tõᵽoeka. Ᵽaꞌwarã wãᵽua taabaraka nimaekarõꞌõrã naᵽõꞌirã keyaeka. 17-18Naᵽõꞌirã eyatirã,
—Dajoa yika. Waꞌibaarimaja mija imakoꞌomakaja, mae ᵽuri yire ãꞌmitiriᵽẽawaꞌri, ᵽoꞌimajare yiroꞌsi rẽarimaja mijare ñimarũjerãñu,== nare kẽrĩka ᵽoto torãja nawãᵽua yiatatirã kika naꞌrika.
19Toᵽi ate saꞌriwaꞌribaji aꞌririjaᵽaraka, Santiago, kibeꞌerõꞌõkaki Juan ĩᵽarãre Jesúre ĩatõᵽoeka. Ĩꞌrã ĩꞌᵽarã nimaeka Zebedeo makarã. Kũmuarã wãᵽua jiebaraka nimaeka. 20Nare ĩatõᵽotirã nare kiakaeka. Iꞌsuᵽaka nare kẽᵽakãꞌã kika naꞌrika ĩꞌrãoka mae. Suᵽa imarĩ nakũmuarã naᵽaki Zebedeore tuika, kire jeyobaarimajaᵽitiyika.
Satanárika ima ñaꞌrĩjãikakite Jesúre jieka
(Lc 4.31-37)
21Galilea ᵽaꞌwarõꞌõᵽi aꞌritirã Caᵽernaúm wejearã kika wãrũrimajaᵽitiyika Jesúre eyaeka. Judíotatarãre jẽrĩtaekarĩmi simaeka ᵽoto narẽrĩriwiꞌiarã Jesúre kãkaeka. Torã kãkatirã ᵽoꞌimajare kiwãrõũꞌmueka mae. 22Tuᵽarãre kire ãrĩrijayu uᵽakaja jia nare kiwãrõeka ãꞌmitiritirã, “Kiwãrõika uᵽaka wãrõirãre ãꞌmitirikoribeyurã yija. Jia wãjitãji ᵽuᵽajoaiki imarĩ tẽrĩtaka wãrõrimaji kime”, narĩᵽuᵽajoaeka. 23-24Nimaekarõꞌõrã ĩꞌrĩka Satanárika#1.23-24 Demonio. ima ñaꞌrĩjãikakire imaeka.
—Jesús, Nazaretkaki, ¿dakoa oka yijare imamaka, yijare mijoꞌayu? ¿Koᵽakaja yijare riatatiyarĩ miꞌtayu bai jeꞌe? Mire ñiawãrũyu, Tuᵽarãre ᵽũataekaki mima, baꞌiaja baakoribeyuka mime,== Jesúre kẽrĩka akaserebaraka.
25Iꞌsuᵽaka kẽᵽakãꞌã,
—Mijaiaꞌsi. Kire mijaꞌatabe,== Jesúre ãrĩka ᵽoꞌimajireka imaekare.
26Iꞌtojĩte mae ᵽoꞌimajire taratatirã jãjia akasererikaᵽi Satanárika kireka ima ᵽorika. 27Ĩꞌrãkurioka Jesúre baaeka uᵽaka ĩakoriberikarã imarĩ, ritaja torã imaekarãre marãkãꞌã baawãrũberijĩka najarika. Sĩawaꞌri, natiyiaja ikuᵽaka najaibuꞌaeka:
—¿Marãkãꞌã kibaayu? Mamaka wãrõrimiji simarijiyu. Kijãꞌmeika uᵽakaja Satanárika ima ᵽariji kire yiꞌyua,== ᵽoꞌimajare ãrĩka.
28Kibaaeka, ritaja Galilea kaꞌiakarãre õrĩᵽataeka.
Ᵽedro mañeko wãmarĩa imaekakote Jesúre tããeka
(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39)
29Iꞌsuᵽaka baaweatirã Jesúre ᵽoriwaꞌrika narẽrĩriwiꞌiarã kimaekarõꞌõᵽi. Santiago, Juan Jesúka aꞌrikarã Simón, Andréka ĩꞌᵽarã wiꞌiarã. 30Torã neyaeka ᵽoto ikuᵽaka Jesúre narĩka:
—Simón mañeko wãmarĩtakaja koime. Koᵽeyurũkiareka takaja koᵽeyu,== narĩka.
31Toᵽi koᵽõꞌirã eyatirã koᵽitaka ñiꞌatirã kore kibaimiꞌmataeka ᵽoto wãmarĩa koimakoᵽeka koreka oꞌrika. Jiiwaꞌri, nare baꞌarika jiꞌabaraka koimaeka mae.
Rĩkimarãja risirika nareka imamaka wãmarĩa imaekarãte Jesúre jieka
(Mt 8.16-17; Lc 4.40-41)
32Iꞌsirĩmi aiyare kaꞌraeka beꞌerõꞌõ rĩkimarãja jĩñurã, Satanárika ima ñaꞌrĩjãikarãre Jesús ᵽõꞌirã neꞌeraꞌaeka. 33Iꞌsia wejeakarã nimauᵽatiji rẽrĩkarã kimaeka wiꞌikoᵽerekarã. 34Iꞌsuᵽaka nabaamaka, ritajakaka risirika nareka imaekarãre kijieka. Suᵽabaatirãoka Satanárika ima ñaꞌrĩjãikarãre jiebaraka, “Tuᵽarã Maki mime”, kire ãrĩrũkirã nimakoꞌomakaja, nare kijairũjeberika.
Galilea kaꞌiarã tuᵽaraka, judíorãkare rẽrĩriwiꞌiarã Jesúre wãrõroyika
(Lc 4.42-44)
35Aᵽerĩmi bikitojo ñamiji ᵽoꞌimajamatorã Jesúre aꞌrika, Tuᵽarãka jairĩ. 36-37Keꞌrika beꞌerõꞌõ kimabeᵽakãꞌã ĩawaꞌri, Simón kijeyomarãᵽitiyika kire moꞌarĩ naꞌrika. Kimaekarõꞌõrã eyatirã,
—Ritaja ᵽoꞌimajare mire moꞌayuma,== kire narĩeyaeka.
38Iꞌsuᵽaka kire naᵽakãꞌã ikuᵽaka nare kiyiꞌrika:
—Dajoa, aᵽewejearã Tuᵽarãrika mabojataᵽarĩ, iꞌsiaroꞌsi yiꞌtaeka,== nare kẽrĩka.
39Iꞌsuᵽaka nare kẽrĩka beꞌerõꞌõ kijeyomarãᵽitiyika ritatojo Galileakaꞌia kituritaᵽaeka mae. Torã tuᵽaraka narẽrĩriwiꞌia imaekarõꞌõ rakakaja kiwãrõrijarika. Wãrõtaᵽabaraka Satanárika ima ñaꞌrĩjãikarãreoka kijieka.
Kiᵽoꞌiarã kãmia ᵽoꞌijirikakire Jesúre jieka
(Mt 8.1-14; Lc 5.12-16)
40Ᵽotojo oka kiᵽoꞌiarã rĩkimakaja kãmia ᵽoꞌijirikakire#1.40 Leproso - Uno que tiene una grave enfermedad en la piel. etaeka. Kiᵽõꞌirã etatirã, kiwãjitãji kiñukuruᵽaeka kire jiyiᵽuᵽayeewaꞌri. Suᵽabaatirã ikuᵽaka kire kẽrĩka:
—Yire mijieriyaᵽayeꞌe, yire mijiebe.==
41-42Iꞌsuᵽaka kẽᵽakãꞌã, Jesúre kire wayuĩaeka mae. Suᵽa imarĩ kire rabetirã ikuᵽaka kire kẽrĩka:
—Ãꞌã yiyaᵽaika sime. Jia mijaᵽe mae,== kire kẽrĩka rõꞌõjĩteje kãmia kireka imakoᵽeka yayaᵽataeka. 43-44Kãmiki imakoᵽekakire aꞌrirã baaeka ruᵽu ikuᵽaka Jesúre kire ãrĩka:
—Miaꞌmitiᵽe. Mire yibayaika majaroka ritaja ᵽoꞌimajare bojaᵽibabekaja, wãrũaja aꞌritirã miᵽoꞌia mibeaᵽe kurarãkakakire.#1.43-44 Está escrito en la ley de los judíos que un sacerdote revisará a los leprosos cuando sean sanados. Kire samibearãka ᵽoto Moisés imaekakire nare jãꞌmeka uᵽakaja mibaabe. Jia miᵽoꞌia jayua imarĩ, jĩjimaka imawaꞌri ĩꞌᵽarã wĩꞌñaka Tuᵽarãroꞌsi kijoeĩjirã kurare mijibe. Kijoerãka beꞌerõꞌõᵽi, “Kãmika rataki imakoᵽeraᵽaki jia kiᵽoꞌia jiiki mae”, ᵽoꞌimajare mireka ãrĩrãñu,==
45Iꞌsuᵽaka kire kẽrĩkoꞌomakaja ritaja ᵽoꞌimajare sakibojaᵽibaeka. Kẽñua ãꞌmitiritirã, Jesús ᵽõꞌirã rĩkimarãja ᵽoꞌimajare rẽrĩka kire ĩariyaᵽawaꞌri. Iꞌsuᵽaka nimaeka imarĩ, wejeñeꞌmetãjirã ᵽuri kituriberika. Rĩkimarã ᵽoꞌimajare imabeyurõꞌõrã takaja kituritaᵽaeka. Iꞌsuᵽaka simakoꞌomakaja ritaja wejeakarã rĩkimarãja ᵽoꞌimajare kiᵽõꞌirã etaeka.

© 2019, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Porciones del Nuevo Testamento en el idioma Letuama

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.