Yoni 2:20

Yoni 2:20 KUDNT

Na hiya hinage hiwalo, ‘Ebeha teina, vadane ahubena tonuga ainai u'abiuyoi? Na unuwatuwu avivini ebeha vadane teina, bolimai 46 holanai hi'abi'abi abo hiveve'ovine.’
KUDNT: Yaubada Yana Walo Yemidi Vauvauna
Share