Yoni 2:18

Yoni 2:18 KUDNT

Eena Yudeyaone adi taumugaiwone hilaoma ta Yeisu hipanivilaei, hiwalo, ‘Teya ve'ive'ilala uve'itagai ta ebe ahanapui yaiya yana loinaena teina ginauliwone upaipaihowaidine?’
KUDNT: Yaubada Yana Walo Yemidi Vauvauna
Share