MATHI 1
NAGS

MATHI 1

1
Jisu Khrista Jümürü
(Luk 3.23-38)
1Hiba hi Jisu Khrista jümürü chung, Abraham chahnü trahchocho khüdu, David chahnü licho.
2-6aAbraham tinü David Yangthsaba chii, jümürü chung hiroh-i: Abraham, Isak, Jakob, Juda ko abi jünirüti; hütsüpü Perez ko Zera (arüh atpa tsü Tamar thsacho), Hezron, Ram, Aminadab, Nashon. Salmon, Boaz (atpa tsü Rahab thsacho), Obed (atpa tsü Ruth), Jesse ko David Yangthsaba.
6b-11 David tinü Israelrü Babylon lang yangtsilang nowü bekhyah chii, jümürü chung hiroh-i: David, Solomon (atpa tsü Uria nitpü thsacho), Rehoboam, Abija, Asa, Jehoshafat, Jehoram, Uzia, Jotham, Ahaz, Hezekia, Manase, Amon, Josia ko Jihoiakin ko abi jünirüti.
12-16Babylon lang yangtsi nowü bekhyah tinü Jisu surocho chii, jümürü chung hiroh-i: Jihoiakin, Shealtil, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim Eliud, Eliazar, Mathan, Jakob ko Josef, sünü Mesia dsiba Jisu atpa Mary te kukangcho.
17Hütsüde, Abraham tinü David chii shang dhüre-müyü, ko David tinü Babylon la yangtsicho chii shang dhüre-müyü, ko hütsü tinü Khrista surocho chii shang dhüre-müyü licho.
Jisu Khrista Surocho
(Luk 2.1-7)
18 Jisu Khrista khüta surocho hütsü hiroh-i lile. Atpa Mary tsü Josef te müxingtapü licho, ta anyüh kuh mükangede, abükyü tsü Anbü Amüsa khu afü müdengpehcho. 19Josef tsü lede yuje chorü nyüh khüdu, ta abinü Mary tsü misha ashah mükhyüsohnyücho; hütsünü müxingta liba tsü abinü rangnü zanung arah külüpcho. 20Abinü hütsü roh-i lüm lide, Abüdongba ninglang riwürü khüdunü melang abi te chüro yocho, “David tsurü Josef, nü nitpü thsanung Mary khyünung tu tüdrü. Tunüo Anbü Amüsa khu abükyü afü müdeng lile. 21 Abükyünü adhrezarü khüdu nümüsunung, ko nühnü abi neng Jisu dsinung, tunüo abinü anyitsarü arüh münyi lanü khümchonung.”
22Abüdongbanü atikehnung nengdang azikehrü khu tu yocho hi atümung ade tikehre. 23 “Amüthsengcheh lazarü khüdu fü müdeng kangnung ko azarü khüdu nümüsunung, ko abi te Immanuel pü dsinung” (khüi adüzü, “Ihsa te Tsingrangba lile”).
24Hütsüpü Josef jesucho ko Abüdongba riwürünü abi te yocho roh-i, abinü Mary khyücho. 25 Ta azarü tsü müsuro delü abinü abükyü te mümükhongcho. Ko Josefnü aneng Jisu dsijücho.

©1995 Bible Society of India

Learn More About AMÜSA BAIBEL