Joshua 21:14

Joshua 21:14 NCV

Jattir, Eshtemoa
NCV: New Century Version
Share