METHIU 1
MOYO

METHIU 1

1
Jesu Khrista Ahungsuwhnii
(Luk 3.23-38)
1Abraham tuti Devit tanii ing Jesu Khrista ahungsuwhnii thiimziihbur. 2Abraham ing Isak baringka, Isak ing Jakop abaring, amanche Jakop ing Juda re anaepa ae abaring, 3Juda re Tamar ing embaring ae chuve Peres re Jerava amanche Peres sapa chu Hejaron amanche Hejaron sapa chu Raam, 4Raam sapa chu Aminadap ka amanche Aminadap sapa inche Nashon vokhehkho Nashon sapa chu Salmon, 5amanche Salmon re Rahap sapa chu Boas amanche Boas re Ruth ing Obet embaring vokhehkho Obet ing Jese baringka amanche Jese inche Devit Iruwngchu abaringpa.
6Uria rumeechu Devit ing bika Solomon embaring, 7amanche Solomon ing Rehobom abaring, Rehobom inche Abija abaring amanche Abija inche Asa abaringpa, 8Asa sapa chu Jehoshaphet va amanche Jehoshaphet inche Joram abaringpa, 9amanche Uzia inche Jotham abaring, amanche Jotham inche Ahaj abaring, 10Hejekia i Manase ampa chuva, amanche Manase i Amon ampa va amanche Amon i Josia ampa chuva, 11amanche Josia inche Jekonia re anae aechu Bebilon ting suwh ing enruwraenche abaringva.
12Bebilon na suwh ing engonglae basenka: Jekonia inche Shaltiel abaring, amanche Shaltiel inche Zerubabel abaringpa, 13amanche Zerubabel inche Abihud abaring, amanche Abihud inche Iliakim chu abaringpa, amanche Iliakim inche Ajor abaringpa, 14Ajor inche Zadok abaring, amanche Zadok ing Akim chu abaringpa, amanche Akim ing Ilihud abaring, 15Ilihud ing Ilijar abaring, amanche Ilijar ing Mathan baringka, vokhehkho Mathan inche Jakop chu abaringpa, 16amanche Jakop ing Meri afhuwsar Josep chu baringka Jesu Khrista chu embaringpa.
17Jinge ichii ing Abraham na ing Devit ipha ing mee hungpaar i suwnthar suum ariimanrii chakna, amanche Devit na ing Bebilon ting suwh ing enruwphachak ingkho suwn-thar suum ariimanriina vokhehkho Bebilon na ing Khrista ipha ikho suwnthar suum ariimanrii chakva.
Jesu Khrista Jungom
(Luk 2.1-7)
18 # Luk 1.27 Jesu Khrista chu jinge ichii ing jungom. Jesu amnuw Meri chu Josep ningnache piaeka empaarmah rirae Meri taklina ynthiing laetha tanii ing mikniisa ichii emanghuwpa. 19Meri afhuwsar Josep abarungriir isa mee vakhaka Meri chu ningjak pining tamahka ynruwhjaeh ing ynsaefhuw ningka achiipa. 20Changvakonchu Josep ing changche ichii ing amandenlae enruw, Thangnang tanii vaarmee ing Josep arumangna yndangka ariir, Devit tuti tanii sapa Josep, nang ing Meri ibuwh ynchikmah, yngkhaena ynchii imbe aven sungna areen i ynthiing laetha taniiva. 21#Luk 1.31Ama ing sapa yngkheh baring vaata, nang ing arumingchu Jesu tataniika phuwvaanta, akhaechuve sapa inge amee vakhaechu isii icher tanii karvaata. 22Havi Aafhuw ing Jaephar ningna amanriir chongchu ahungchumnii khaenava. 23“Enruw lunghah ynthiing ing miknii naka sapa yngkheh baring vaata, arumingchu Immanuel tavaatae.” (Arutho chuve, Thangnang ing eenruwfhuwsa achiiniiva.)
24Josep ing ynterka aningna vaarmee ing ariir inuwzii ing Meri chu abuwhpa. 25#Luk 2.21Changvakonchu abaring-mahri raentaang Josep re Meri yntuwhmah ae; sapa chu omka Josep ing arumingchu Jesu taka aphuwpa.

Moyon Naga New Testament - ITHAR CHONGHAK

Copyright © 2008 by The Bible Society of India

Used by permission. All rights reserved worldwide.

Learn More About ITHAR CHONGHAK