Jon Abô môŋ
HOT
Abô môŋ
Jon hato kapya êntêk. Yani ma anyô Islael te. Yani ma anyô havôv alim vêm ma hasopa Yisu. Yani ma Yisu anêŋ ŋê ku laumiŋ ba lahavuju takatu te ba intu hato hathak nôm takatu ba habitak ba hayê hathak madaluk. Jon ma ‘ŋê ku ali atu ba Yisu hathak lahaviŋ bêŋ anôŋ’ (Jon 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24).
Jon anêŋ abô môŋ hêk kapya êntêk ma hanaŋ hathak Yisu intu opalê. Ma hato kapya êntêk ek avômalô nesam ba nênêmimbiŋ nena Yisu ma Mesia atu lôk Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ. Ma hato ek nênêmimbiŋ ek neja lôkmala esak anêŋ athêŋ (Jon 20:31).
Hato hadêŋ 87 AD la.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Wapômbêŋ Anêŋ Abô Matheŋ