Злоупотреба

7 Дни

Никой никога не заслужава да бъде оскърбен. Бог те обича и желае да се погрижи за теб. Никаква грешка, никакъв дефект, никакво неразбирателство не трябва никога да се посреща с физическо, сексуално или емоционално насилие. Този седемдневен план ще помогне да създадете разбирането, че Бог желае справедливост, любов и утеха за всеки човек.

Издател

Този план е създаден от Life.Church.

За издателя

Завършен повече от 100000 пъти