18
Славата на мъдрия и на глупеца
1Своенравният върви след своите прищевки и се обявява против всякакъв умен съвет.
2 # Пр. 12:23 Глупавият не се наслаждава от благоразумието, а само от показване на ума си.
3С идването на нечестивия идва и презрението, а със срама – позорът.
4 # Пр. 20:5 ; Сир. 21:13 Думите на човешките уста са дълбоки води, изворът на мъдростта е бликащ поток.
5Не е добре да си благосклонен към виновния, за да отхвърлиш справедливия в съда.
6Устата на глупеца водят към свада и думите му предизвикват побой.
7 # Пр. 10:14; 12:13; 13:3 Езикът на глупеца е гибел за него и устата му са примка за живота му#18:7 В Септуагинта е добавено: „Страхът сковава ленивия човек, а мекушавите ще гладуват“..
8 # Пр. 26:22 Думите на клеветника звучат вълшебно, те се възприемат надълбоко.
9Немарливият в работата си е брат на разсипника.
10 # Пс. 61:4 Името на Господа е яка кула; праведникът се скрива в нея и е сигурен.
11 # Пр. 10:15 Имотът на богатия е укрепен град за него и е като висока ограда във въображението му.
12 # Пр. 15:33; 16:18 Сърцето на човека се възгордява преди падение, а преди прослава то се смирява.
13 # Сир. 11:8 Безумие и срам е за човека да дава отговор, преди да е изслушал.
14Духът на човека го подкрепя в немощ, а кой може да подкрепи сломения дух?
15 # Пр. 15:14 Сърцето на благоразумния придобива знание, а ухото на мъдрите търси още знание.
16 # Пр. 17:8 Подаръкът, който дава човек, му отваря път и го довежда до големци.
17В тъжбата си прав изглежда този, който започва пръв, но идва съперникът му и го подлага на изпитание.
18Жребият прекъсва разприте и решава делата между силните.
19Онеправданият брат е по-недостъпен от укрепен град и свадите са като ключалки на крепост.
20 # Пр. 12:14; 13:2 От плода на човешката уста ще се насити коремът му; от произведеното от устата си той се нахранва добре.
21 # Пр. 21:23; Як. 3:2-12 Смърт и живот има в силата на езика и които го владеят, ще ядат от плодовете му.
22Който е намерил съпруга, намерил е съкровище и е получил благоволение от Господа#18:22 В Септуагинта: „Който прогонва добра жена, лишава се от щастие, а който поддържа прелюбодейка, такъв е безумен и нечестив“..
23Сиромахът говори с молба, а богатият отговаря дръзко.
24 # Пр. 27:10 Има приятели, които си причиняват зло един на друг; но има и приятел, по-привързан и от брат.