Матей 5:32

Матей 5:32 НП

Аз пък ви казвам: Всеки, който изостави жена си, освен поради прелюбодейство, той я прави прелюбодейка, и ако някой се ожени за изоставена жена, той прелюбодейства.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Матей 5:32