Матей 10:27

Матей 10:27 НП

Което ви говоря на тъмно, оповестете го на светло, което чуете на ухо, разгласявайте го от покривите.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне