Второзаконие 1:7

Второзаконие 1:7 НП

Обърнете се, тръгнете на път и се отправете към планината на аморейците и към всички техни съседи в равнината, в планината, по низините и на юг, и към морския бряг, в ханаанската земя и към Ливан, чак до голямата река, реката Ефрат.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне