Второзаконие 1:5

Второзаконие 1:5 НП

Мойсей започна отвъд Йордан, в страната Моав, да изяснява този закон
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне