Второзаконие 1:3

Второзаконие 1:3 НП

На четиридесетата година, в единадесетия месец, на първия ден от месеца Мойсей каза на Израилевите синове всичко, което Господ му бе заповядал за тях.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне