Второзаконие 1:27

Второзаконие 1:27 НП

Роптахте в шатрите и си казвахте: „Господ от омраза към нас ни изведе от египетската земя, за да ни предаде в ръцете на аморейците и те да ни погубят.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне