Второзаконие 1:26

Второзаконие 1:26 НП

Но вие не пожелахте да тръгнете и се възпротивихте на повелята на Господа, вашия Бог.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Споделяне