Битие 1:9

Битие 1:9 BG1940

И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:9