Битие 1:31

Битие 1:31 BG1940

И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:31