Битие 1:23

Битие 1:23 BG1940

И стана вечер, и стана утро, ден пети.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:23