Битие 1:2

Битие 1:2 BG1940

А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.
BG1940: Ревизиран
Споделяне