Битие 1:18

Битие 1:18 BG1940

да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:18