Битие 1:15

Битие 1:15 BG1940

и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:15