Битие 1:10

Битие 1:10 BG1940

И Бог нарече сушата Земя, а събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро.
BG1940: Ревизиран
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Битие 1:10