Битие 1:1

Битие 1:1 BG1940

В начало Бог създаде небето и земята.
BG1940: Ревизиран
Споделяне