Притчи 31:6

Притчи 31:6 BG1871

Давайте сикера на тези които са в премеждие, И вино на огорчените в душата
BG1871: Цариградски
Споделяне