Притчи 31:28

Притчи 31:28 BG1871

чадата й стават и казват: Блазе й; Мъж й я хвали и казва
BG1871: Цариградски
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Притчи 31:28