Притчи 31:25

Притчи 31:25 BG1871

Облечена е с крепост и с благолепие, И се весели за бъдещето време.
BG1871: Цариградски
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Притчи 31:25