Притчи 31:24

Притчи 31:24 BG1871

Прави тъкан и продава, И дава пояси на търговците.
BG1871: Цариградски
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Притчи 31:24