Притчи 31:12

Притчи 31:12 BG1871

Ще му донесе добро, а не зло, През всичките дни на живота си.
BG1871: Цариградски
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Притчи 31:12