Притчи 31:11

Притчи 31:11 BG1871

Сърдцето на мъжа й уповава на нея, И не ще бъде лишен от изобилие.
BG1871: Цариградски
Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Притчи 31:11