Исая 55:10-11

Исая 55:10-11 BG1871

Защото както слазя дъждът и снегът от небето И не се връща там, Но пои земята И я прави да прорастява и да прозябава, За да даде семе на сеещия и хлеб на ядещия, Така ще бъде словото ми което излазя из устата ми: Не ще се върне при мене праздно, Но ще извърши волята ми, И ще благоуспее в каквото го проваждам.
BG1871: Цариградски
Споделяне

Исая 55:10-11

Споделяне

Безплатни планове за прочит и посвещения, свързани с Исая 55:10-11

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.