Евреи 1
BG1871

Евреи 1

1
1Бог, който много пъти и с много начини говори в старо време на нашите отци чрез пророците, 2в тези последните дни говори нам чрез Сина, когото постави наследник на всичко, чрез когото и света направи; 3който, като е сияние на неговата слава, и образ на неговото същество, и държи всичко със словото на своята си сила, от как направи чрез себе си очищение на греховете ни седна отдясно на величието на високо, 4и стана толкоз по-горен от ангелите колкото по-славно над тях име наследова. 5Защото кому от ангелите рече някога: "Ти си мой Син, аз днес те родих;" и пак: "Аз ще му бъда Отец, и той ще ми бъде Син"? 6А когато пък въвожда Първороднаго във вселенната казва: "И да му се поклонят всичките ангели Божии." 7И за ангелите казва: "Който прави ангелите си духове и слугите си пламик огнен. 8А за Сина казва: "Твоят престол е, Боже, във век века: скиптърът на твоето царство е скиптър на правдата; 9възлюбил си правдина, и възненавидял си беззаконие; за това те помаза, Боже, твоят Бог с елей на радост повече от твоите съучастници;" 10и пак: "В начале ти, Господи, си основал земята, и дело на твоите ръце са небесата: 11те ще погинат, а ти пребиваваш; и всичките като дреха ще овехтеят, 12и като одежда ще ги свиеш, и ще се изменят; а ти си все истий, и твоите години няма да се свършат." 13И кому от ангелите е рекъл някога: "Седни отдясно ми докле положа враговете ти подножие на нозете ти"? 14Не са ли те всички служебни духове, проваждаеми да слугуват на тези които ще наследват спасение?

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk


Научете повече за Цариградски

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.