Галатяни 5
BG1871

Галатяни 5

5
1Стойте прочее постоянни в свободата с която ни Христос освободи, и не се подлагайте пак под иго на робство. 2Ето, аз Павел ви казвам че ако се обрязвате Христос няма да ви ползува нищо; 3А пак свидетелствувам на всекиго человека който се обрязва че е длъжен да изпълни всичкият закон. 4Вие които се оправдавате чрез закона отстранихте се от Христа: отпаднахте от благодатта. 5Защото ние чрез Духа ожидаме надеждата на оправданието от вяра. 6Защото в Христа Исуса нито обрязването има некаква сила нито необрязването, но вяра която действува с любов. 7Вие вървяхте добре: кой ви възбрани да се не покорявате на истината? 8Това предумване не е от оногоз който ви е призовал. 9Малко квас всето тесто заквасва. 10Аз съм уверен за вас в Господа че няма да помислите нищо друго; а който ви смущава, той ще подпадне под наказание, кой бил да бил. 11И аз, братие, ако още проповядвам обрязване, защо още да ме гонят? тогаз би се махнала съблазънта на кръста. 12Дано се отсечеха тези които ви развращават. 13Защото вие, братие, на свобода бяхте призвани, само не употребявайте свободата за причина на плътта, но с любов един друг си слугувайте. 14Защото всичкият закон в една реч се изпълнява, сиреч, в тази: "Да възлюбиш ближнаго твоего както самаго себе си." 15Ако ли се хапете един друг и се ядете, пазете се да не би един друг да се изтребите. 16Прочее казвам: Ходете по Духу, и няма да извършвате похотите на плътта. 17Защото плътта похотствува противното на Духа, а Духът противното на плътта; а те се противят едно на друго, така щото да не правите това което искате. 18Но ако се водите от Духа не сте под закон. 19И делата на плътта са явни: те са прелюбодеяние, блуд, нечистота, похотливост, 20идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, крамоли, раздори, ереси, 21зависти, убийства, пиянства, кощунства, и подобните на тях; за които ви предказвам, както и предрекох, че които правят таквиз работи няма да наследят царството Божие. 22А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, вяра, 23кротост, въздържание: против таквиз няма закон. 24А които са Христови разпели са плътта наедно със страстите и похотите й. 25Ако Духом живеем, Духом и да ходим. 26Да не биваме тщеславни, за да се раздразняваме един друг и един друг да си завиждаме.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk


Научете повече за Цариградски

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.