Галатяни 3
BG1871

Галатяни 3

3
1О несмислени Галатяни, кой ви омая да се не покорявате на истината, вие пред очите на които Исус Христос се предначерта разпнат между вас? 2Това само искам да науча от вас: От делата на закона ли приехте Духа, или от слушането на вярата? 3Толкоз ли сте несмислени че като започнахте с Дух, сега свършвате с плът? 4Напусто ли толкоз пострадахте? ако наистина да е напусто! 5Този който ви дава Духа и действува чудеса между вас, от делата на закона ли или от слушането на вярата прави това? 6както Авраам повярва в Бога, и вмени му се за правда. 7И тъй, познайте че тези които вярват, те са синове Авраамови. 8И писанието, като предвидя че Бог чрез вяра оправдава езичниците, предвъзвести Аврааму: "В тебе ще се благославят всите народи." 9Така щото тези които вярват благославят се наедно с вернаго Авраама. 10Защото които са от делата на закона под клетва са, понеже е писано: "Проклет всеки който не пребъде във всичко което е писано в книгата на законът за да го прави." 11А то, че никой не се оправдава чрез закона пред Бога, явно е по това че "праведният чрез вяра ще живее." 12И законът не е от вяра; но "человекът който прави това което заповядва законът, ще живее чрез него." 13Христос ни изкупи от клетвата на закона, понеже той стана клетва за нас; защото е писано: "Проклет всеки който виси на дърво;" 14за да дойде благословението Авраамово чрез Исуса Христа на езичниците, така щото да приемем обещанието на Духа чрез вярата. 15Братие, по человечески говоря; но и человеческо завещание, като е потвърдено, никой го не разваля нито прилага в него нещо. 16А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговото семе; не казва: "И на семената," като за много, но като за едного: "И на семето твое," което е Христос. 17И това казвам, че завет предутвърден от Бога в Христа не може да го развали закон станал след четиристотин и тридесет години така щото да унищожи обещанието. 18Защото ако е наследието от закона не е вече от обещание; но Аврааму с обещание го подари Бог. 19И тъй, защо се даде законът? Приложи се по причина на престъпленията докле дойде семето към което стана обещанието; още, този закон вчинен бе чрез ангелите с ръката на един ходатай. 20Но ходатаят не е на едного; а Бог е един. 21И тъй, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако би се дал закон който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да е от закона. 22Но писанието затвори всичко под грях, за да се даде обещанието от вярата в Исуса Христа на тези които вярват. 23А преди да дойде вярата бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата която имаше да се открие; 24така щото законът стана нам детеводител към Христа да се оправдаем чрез вярата; 25но след идването на вярата не сме вече под детеводител. 26Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Исуса; 27понеже всинца които сте се в Христа кръстили, в Христа сте се обрекли. 28Няма вече Юдеин, нито Елин, няма раб, нито свободен, няма мъжки пол ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса. 29Ако ли сте вие Христови, то сте семе Авраамово, и по обещание наследници.

Copyright © 2008-2011, Text Revision ©Bibliata.com & Duh-i-istina.net, Computer typesetting © Bibles.org.uk


Научете повече за Цариградски

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.