Еклесиаст 1:1

Еклесиаст 1:1 BG1871

Думите на проповедника, сина Давидова, царя в Ерусалим.
BG1871: Цариградски
Споделяне